Χημικά Πρόσθετα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Χημικά πρόσθεταΗ εταιρεία μας, Β&Ζ ΧΗΜΙΚΗ, έχει πολυετή συνεργασία στον τομέα των χημικών προσθέτων επεξεργασίας νερού και χημικών για το process treatment με την εταιρεία DREWO Srl τη μεγαλύτερη Ιταλική εταιρεία στους τομείς εξειδίκευσής της, διανέμοντας τα προϊόντα της στον Ελλαδικό χώρο.

Η γκάμα των προϊόντων της εταιρείας DREWO Srl καλύπτει μεγάλο εύρος της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής, από την πετροχημική βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας ως την αυτοκινητοβιομηχανία, τη χαλυβουργία και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Το εξειδικευμένο τμήμα R&D της εταιρείας, είναι σε θέση να αναπτύξει tailor made προϊόντα δίνοντας λύση σε εξειδικευμένες απαιτήσεις πελατών της, γεγονός που ξεχωρίζει τη DREWO Srl από τον ανταγωνισμό.

Οι κυριότερες κατηγορίες προϊόντων του οίκου DREWO Srl αναλύονται παρακάτω:

 • ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ
 • Αντικαθαλατωτικά
 • Διασπαρτικά
 • Αναστολείς διάβρωσης
 • Βιοκτόνα
 • Βιοδιασπαρτικά
 • Χημικά για dust and odor control
 • Χημικά πρόσθετα χαρτοβιομηχανίας
 • Anti–slime Retentive
 • Anti-scale for vacuum pumps
 • Biocides for patina
 • Detergents-softeners for sheets and felts
 • Flocculants for water and sludge thickening
 • ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ (LOW – HIGH PRESSURE BOILERS, WATER-SIDE AND COMBUSTION SIDE TREATMENT CHEMICALS)
 • Αναστολείς διάβρωσης
 • Αντικαθαλατωτικά
 • Διασπαρτικά
 • Δεσμευτικά οξυγόνου
 • Combustion catalysts
 • Antislag
 • ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (RO), ULTRAFILTRATION, ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ )
 • Αντικαθαλατωτικά
 • Χημικά έκπλυσης μεμβρανών RO
 • Βιοκτόνα
 • Filter cartridges
 • Filter aids
 • Αντιαφριστικά
 • ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • Coagulants and flocculants for clarifying water and sludge thickening
 • Breaking oily emulsions
 • C.O.D. remover
 • Metal remover
 • Fluoride precipitation
 • Bacterial-enzymatic and nutritious mixtures
 • Odor control

Τα προϊόντα του οίκου DREWO Srl χρησιμοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο σε σημαντικούς βιομηχανικούς χρήστες μεταξύ των οποίων η ΔΕΗ ΑΕ, η ELPEDISON, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, η ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ κ.α.

Χημικά πρόσθετα

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει δωρεάν την εκτίμηση της λειτουργίας του συστήματός σας με εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά των προβλημάτων που τυχόν θα διαπιστωθούν και των διορθωτικών κινήσεων που απαιτείται να γίνουν για την ορθή λειτουργία, προτείνοντας παράλληλα το ενδεδειγμένο για την περίπτωση χημικό πρόγραμμα επεξεργασίας με προϊόντα του οίκου DREWO Srl . Επιπλέον η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της δωρεάν after sales service με δειγματοληψία από κρίσιμα σημεία των συστημάτων τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αποστολή σχετικών reports.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σας, για αποστολή δειγμάτων προϊόντων μας, ή για ραντεβού εκτίμησης της λειτουργίας του συστήματός σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
+30 2130 282141
FAX: +30 2130 282 178
EMAIL: INFO@BZCHEM.GR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 15, ΤΚ 13122, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ