Βιοντίζελ

Βιοντίζελ

Εξευγενισμός

Βιοντίζελ Καθαρισμός Βιοντίζελ με ρητίνη ιονανταλλαγής (Purolite PD 206)

Πρόκειται για ειδικό προϊόν που παρασκευάστηκε για να απομακρύνει τα εναπομείναντα παραπροϊόντα της μετεστεροποίησης, για την παραγωγή τελικού προϊόντος σύμφωνο με ποιοτικές προδιαγραφές και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η ρητίνη Purolite PD206 τοποθετείται σε στήλες καθαρισμού μετά το στάδιο διαχωρισμού φάσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε πριν την απομεθυλίωση απομακρύνοντας καταλύτη και γλυκερίνη είτε μετά την απομεθυλίωση σαν τελικό στάδιο καθαρισμού. Το προϊόν αυτό μπορεί να αντικαταστήσει άλλες μεθόδους καθαρισμού με επιτυγχανόμενα χαμηλά κόστη παραγωγής και λειτουργίας.

Επίσης εξασφαλίζεται η σταθερότητα της ποιότητας παραγωγής βιοντίζελ και η εναρμόνιση με τις ποιοτικές προδιαγραφές ASTM & EN.

Είναι ταυτόχρονα ξηραντικό μέσο και ρητίνη ιονανταλλαγής ειδικά σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί την απομάκρυνση της υπολειπόμενης γλυκερίνης, μεθανόλης, νερού, αλάτων, καταλύτη και σαπουνιών από το βιοντίζελ.

  • Μεγάλη προσροφητική δυνατότητα

  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας

  • Αποτελεσματική και σταθερή επίτευξη προδιαγραφών ASTM & EN

  • Απομακρύνει ιοντικές και υδρόφιλες ενώσεις

  • Απλή, μη ενεργοβόρα διεργασία, χωρίς πολλαπλά στάδια

  • Χαμηλότερη διάρκεια διεργασίας σε σχέση με τις περισσότερες εναλλακτικές μεθόδους

Το PUROLITE® PD 206 μπορεί να απορριφθεί ως μη επικίνδυνο, μη επιβλαβές υλικό, αρκεί η μεθανόλη να έχει απομακρυνθεί.

 

Αντιοξειδωτικά

Βιοντίζελ Τα αντιοξειδωτικά βιοντίζελ του οίκου Drewo είναι μίγματα αντιοξειδωτικών παραγόντων υψηλής αποτελεσματικότητας.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα σε μερικά προϊόντα της προσφερόμενης γκάμας, για ύπαρξη metal deactivator με ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης και επίτευξη μεγάλων χρόνων σταθεροποίησης σε χαμηλές συγκεντρώσεις προσθήκης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
+30 2130 282141
FAX: +30 2130 282 178
EMAIL: INFO@BZCHEM.GR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 15, ΤΚ 13122, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ