Ρητίνες Ιονανταλλαγής

ΡΗΤΙΝΕΣ ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Καθαρισμός νερούΗ εταιρεία μας, B&Z ΧΗΜΙΚΗ, έχοντας την αποκλειστική διάθεση στην Ελληνική αγορά πλήρους γκάμας ρητινών ιονανταλλαγής του οίκου Purolite® μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα διεργασιών επεξεργασίας νερού στις οποίες χρησιμοποιούνται ρητίνες, από την πιο απλή εφαρμογή έως την πλέον απαιτητική και εξειδικευμένη.

Ο οίκος Purolite® εκτός από προϊόντα απαράμιλλης απόδοσης και αντοχής στο χρόνο, διαθέτει και ειδικό λογισμικό το PUREDESIGN™ το οποίο χρησιμοποιείται είτε για το σχεδιασμό νέων μονάδων είτε για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας νερού δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες μας να έχουν πλήρη απεικόνιση της απόδοσης των μονάδων τους. Ο σχεδιασμός μονάδων παρέχεται δωρεάν στους πελάτες της εταιρείας μας που πρόκειται να εγκαταστήσουν ή να αναγομώσουν σύστημα επεξεργασίας νερού με ρητίνες Purolite® . Ο οίκος Purolite® διαθέτει πολυάριθμα references συστημάτων ρητινών υψηλών απαιτήσεων ανά τον κόσμο σε διάφορες εφαρμογές.

Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις εφαρμογές στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα μας.

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Ισχυρές κατιονικές ρητίνες (Strong Acid CationSAC) τύπου gel ή macroporous σε Na+ form για την απομάκρυνση ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου από το νερό μέσω της παρακάτω αντίδρασης:

Καθαρισμός νερούH εταιρεία Purolite® διαθέτει στη γκάμα της πολλούς τύπους ισχυρών κατιονικών ρητινών όπως Uniform particle size – PUROFINE™, Packed bed – PUROPACK™, Shallow Shell, Supergel, Trilite, Mixed bed grade, Nuclear grade, Ultrapure – ULTRACLEAN καλύπτοντας και την πιο απαιτητική εφαρμογή. Οι ρητίνες αποσκλήρυνσης διατίθενται τόσο για εφαρμογές πόσιμου νερού όσο και για εφαρμογές μη πόσιμου νερού που κυρίως συναντώνται σε βιομηχανική κλίμακα.

Η ρητίνη Purolite C100E που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελληνική αγορά σε αυτήν την εφαρμογή είναι συνώνυμο της απόδοσης και της αντοχής στο χρόνο και χαίρει της εκτίμησης των πελατών μας.

Επιπλέον οι ρητίνες νέας τεχνολογίας Shallow Shell™ του οίκου Purolite® φέρνουν την επανάσταση στο χώρο της ιονανταλλαγής καθώς ελαχιστοποιούν τη χρήση αναγεννητών και νερών έκπλυσης χωρίς να θυσιάζουν την απόδοση σε σχέση με τις συμβατικές ρητίνες, δημιουργώντας προϊόντα με αξεπέραστη σχέση απόδοσης – τιμής. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα του συστήματος CYCLIC ION EXCHANGE (CIXRO™) το οποίο χρησιμοποιεί ρητίνη τεχνολογίας SHALLOW SHELL™ για την αποσκλήρυνση υφάλμυρων ή/και θαλασσινών νερών πριν από διάταξη αντίστροφης ώσμωσης και αναγεννάται με το ίδιο το

νερό απόρριψης της ώσμωσης. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο μειώνει το κόστος λειτουργίας και την επιβάρυνση της αντίστροφης ώσμωσης καθώς μειώνει το ιοντικό φορτίο εισόδου σε αυτήν και παράλληλα έχει χαμηλό κόστος αναγέννησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σας, για αποστολή δειγμάτων προϊόντων μας και σχεδιασμό του δικού σας συστήματος με ρητίνες Purolite, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .

ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΣ

Ισχυρές κατιονικές ρητίνες (Strong Acid CationSAC) τύπου gel ή macroporous σε Η+ form, ισχυρές ανιονικές ρητίνες (Strong Base AnionSBA) τύπου gel ή macroporous σε OΗ form για την πλήρη απομάκρυνση όλων των διαλελυμένων στο νερό ιόντων. Οι ρητίνες που σε ένα τυπικό σύστημα απιονισμού ισχυρής κατιονικής – ισχυρής ανιονικής ρητίνης (layout SACSBA ) τοποθετούνται σε ξεχωριστά δοχεία, απιονίζουν το νερό μέσω των παρακάτω αντιδράσεων:

Σε αρκετές περιπτώσεις συστημάτων απιονισμού που συναντώνται κυρίως στην πετροχημική βιομηχανία αλλά και στην παραγωγή ενέργειας όπου οι απαιτήσεις ποιότητας του παραγόμενου νερού είναι ιδιαίτερες, χρησιμοποιείται διαφορετική συστοιχία ρητινών από αυτήν που περιγράψαμε παραπάνω, προσθέτοντας επιπλέον ασθενή κατιονική ρητίνη (Weak Acid CationWAC) πριν την ισχυρή κατιονική για την απομάκρυνση παροδικής σκληρότητας και ασθενή ανιονική ρητίνη (WEAK BASE ANIONWBA) πριν την ισχυρή ανιονική για απομάκρυνση κυρίως των ισχυρών οξέων, σε ένα layout WACSACDEGASIFIERWBASBA). Στην ανωτέρω περίπτωση και μετά την ισχυρή κατιονική εντάσσουμε στο σύστημα έναν απαεριωτή (DEGASIFIER) καθώς δημιουργείται αρκετό free CO­2 . Οι τυπικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε ένα τέτοιο σύστημα απιονισμού είναι οι παρακάτω:

Επιπλέον των κλασσικών συστημάτων απιονισμού όπου χρησιμοποιείται συστοιχία ρητινών σε ξεχωριστά δοχεία με στάδιο αναγέννησης, υπάρχουν και συστήματα απιονισμού ενός δοχείου, όπου τοποθετούνται ειδικού τύπου (mixed bed grade) ισχυρές κατιονικές και ισχυρές ανιονικές ρητίνες στο ίδιο δοχείο. Τα συστήματα αυτά συνήθως χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων ως τελικό στάδιο καθαρισμού (polishing stage) μετά από μια τυπική συστοχία demi προκειμένου να επιτευχθούν αγωγιμότητες νερού ως και βαθμού υπερκάθαρου.

Καθαρισμός νερούΤέλος, υπάρχουν εφαρμογές απιονισμού όπου γίνεται παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού μέσω συστημάτων όπου δε γίνεται αναγέννηση τα οποία χρησιμοποιούν ειδικές ready to use μικτής κλίνης ρητίνες (mixed bed resins). Τα συστήματα αυτά είναι μονού περάσματος (once through) και η εξαντλημένη ρητίνη αντικαθίσταται με φρέσκο υλικό. Παραδείγματα τέτοιων ρητινών είναι οι Purolite MB478 και Purolite ΜΒ400 που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελληνική αγορά έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας καθώς παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση.

H εταιρεία Purolite® διαθέτει στη γκάμα της πολλούς τύπους ρητινών απιονισμού όπως Uniform particle sizePUROFINE™, Packed bedPUROPACK™, Shallow Shell™, Supergel™, Trilite™, Mixed bed grade, Nuclear grade, UltrapureULTRACLEAN™ καλύπτοντας και την πιο απαιτητική εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σας, για αποστολή δειγμάτων προϊόντων μας και σχεδιασμό του δικού σας συστήματος με ρητίνες Purolite, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .

ΑΠΑΛΚΑΛΙΩΣΗ

Στην εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται μία ασθενής κατιονική ρητίνη (Weak Acid CationWAC). Αυτός ο τύπος ρητίνης είναι ικανός να αφαιρεί τη σκληρότητα από το νερό η οποία συνδέεται με την αλκαλικότητα. Μετά την επεξεργασία, το νερό περιέχει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να απομακρυνθεί με απαεριωτή. Οι τυπικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στην απαλκαλίωση παρουσιάζονται παρακάτω:

Μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται ρητίνες απαλκαλίωσης και στον Ελλαδικό χώρο, είναι στα συστήματα επεξεργασίας νερού για μηχανές espresso όπου οι απαιτήσεις των κατασκευαστών αναφορικά με τα επίπεδα αλκαλικότητας του νερού εισόδου σε αυτές είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Ο οίκος Purolite® διαθέτει στη γκάμα του πολλούς τύπους ασθενών κατιονικών ρητινών (WAC) που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές απαλκαλίωσης, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις τόσο σε εφαρμογές πόσιμου νερού όσο και σε εφαρμογές βιομηχανικής κλίμακας. Η ρητίνη Purolite C104E PLUS είναι ένα από τα προϊόντα απαλκαλίωσης που χρησιμοποιείται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελληνική αγορά από τους πελάτες μας παρουσιάζοντας εξαιρετική απόδοση τόσο σε συστήματα με αναγέννηση όσο και σε συστήματα μονού περάσματος – once through χωρίς αναγέννηση (POUPoint of Use). Ιδιαίτερα σε συστήματα παραγωγής νερού για εσπρεσσομηχανές εκτός της εξαιρετικής απόδοσης οι πελάτες μας παρατηρούν και ιδιαίτερη βελτίωση της γεύσης του καφέ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σας, για αποστολή δειγμάτων προϊόντων μας και σχεδιασμό του δικού σας συστήματος με ρητίνες Purolite, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ

Η Purolite® βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του καθαρισμού του πόσιμου νερού. Έχει αναπτύξει εδώ και δεκαετίες και συνεχίζει να αναπτύσσει ακόμα και σήμερα, εξειδικευμένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων και προσροφητές που εστιάζονται στην επιλεκτική αφαίρεση μολυσματικών ουσιών από το νερό προκειμένου τα χαρακτηριστικά του να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Η μεγάλη ποικιλία μολυσματικών ουσιών που χρειάζονται αφαίρεση, συχνά απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση και για αυτό η γκάμα προϊόντων επιλεκτικής απομάκρυνσης ιόντων του οίκου Purolite® είναι εκτεταμένη και συνεχώς εμπλουτίζεται. Η ικανότητα του οίκου Purolite®, μέσω εξειδικευμένου τμήματος R&D, να δημιουργεί ειδικά προϊόντα με στόχο την απομάκρυνση συγκεκριμένων ρυπαντών από το πόσιμο νερό είναι αυτό που διαχωρίζει την Purolite® από τον ανταγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα μας είναι ικανά να απομακρύνουν από το πόσιμο νερό μεταξύ άλλων τους παρακάτω ρυπαντές:

 • Αρσενικό
 • Βόριο
 • Βρώμιο
 • Βαρέα μέταλλα
 • Εξασθενές χρώμιο
 • Νιτρικά
 • Οργανικές ενώσεις (TOC)
 • Υπερχλωρικά άλατα (perchlorates)
 • PFAs (Poly- and Perfluoroalkyl substances)
 • Θειικά
 • Ταννίνες
 • Ουράνιο

Ενδεικτικά αναφέρουμε το προϊόν PUROLITE A520E που απομακρύνει επιλεκτικά τα νιτρικά ιόντα από το νερό και χρησιμοποιείται από πελάτες μας στον Ελλαδικό χώρο παρουσιάζοντας εξαιρετική και σταθερή με το χρόνο απόδοση τόσο σε ποιότητα εξερχόμενου νερού όσο και σε ογκομετρική απόδοση (λίτρα παραγόμενου νερού / λίτρο ρητίνης). Με μεγάλη επιτυχία έχει δοκιμασθεί και το προϊόν PUROLITE S108 εκλεκτικής απομάκρυνσης βορίου για χρήση σε μεγάλες μονάδες επεξεργασίας νερού δήμων και κοινοτήτων, ξεπερνώντας σε απόδοση αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σας, για αποστολή δειγμάτων προϊόντων μας και σχεδιασμό του δικού σας συστήματος με ρητίνες Purolite, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – POWER PLANTS

Καθαρισμός νερού

Ρητίνες για την παραγωγή ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς – NRW grade

Η Purolite® κατασκευάζει ρητίνες ειδικά για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας. Η λειτουργία τόσο των συμβατικών όσο και των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας απαιτεί εξαιρετική καθαρότητα νερού. Οι ιοντοανταλλακτικές ρητίνες του οίκου Purolite® αναπτύσσονται ειδικά για να απομακρύνουν τις προσμίξεις που συμβάλλουν στη δημιουργία αποθέσεων αλάτων και τη διάβρωση στα κυκλώματα νερού και ατμού των εργοστασίων εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Οι ρητίνες αυτού του είδους χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Η σειρά ρητινών Purolite® NRW είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για χρήση σε πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής υποστηρίζονται από ειδική ομάδα τεχνικής υποστήριξης, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Όλες οι ρητίνες NRW πληρούν τις υψηλότερες δημοσιευμένες προδιαγραφές ποιότητας που απαιτούνται από τη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως. Η εξειδικευμένη σειρά προϊόντων NRW καλύπτει όλο το φάσμα εφαρμογών επεξεργασίας νερού που μπορεί να υφίστανται σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτικές εφαρμογές των ρητινών NRW αναλύονται παρακάτω:

 • Μake up water (MU) polishing
 • Deep bed condensate polishing (CP)
 • Chemical volume control (CVCS) during full power
 • Reactor water cleanup (RWC)
 • Radioactive waste cleanup
 • Outage cleanup with high ionic loads and fine colloids
 • Steam generator blow down (SGBD) recovery
 • Spent fuel pool (SFP) cleanup
 • Ρητίνες για την παραγωγή ενέργειας σε συμβατικούς σταθμούς

Η Purolite® έχει αναπτύξει μεγάλη ποικιλία ρητινών υψηλής ποιότητας για χρήση στην παραγωγή ενέργειας σε συμβατικούς σταθμούς. Τα προϊόντα αυτά υποστηρίζονται από τη μεγαλύτερη ομάδα τεχνικής υποστήριξης στον κόσμο. Πληρούν τις υψηλότερες δημοσιευμένες προδιαγραφές ποιότητας που απαιτούνται από τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας. Ρητίνες gel ή μακροπορώδεις ισχυρώς κατιονικές (SAC), ισχυρώς ανιονικές (SBA), ασθενείς κατιονικές (WAC) αλλά και ασθενείς ανιονικές (WBA) χρησιμοποιούνται σε κατάλληλα σχεδιασμένα συστήματα αφαλάτωσης νερού. Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων Purolite® της κατηγορίας αυτής, όπως Uniform particle sizePUROFINE™, Packed bedPUROPACK™, Shallow Shell™, Supergel™, Trilite™, Mixed bed grade, ULTRACLEAN™ , καλύπτει και τον πιο απαιτητικό σχεδιασμό συστήματος αφαλάτωσης στους σταθμούς παραγωγής. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας στον τομέα αυτόν είναι μεταξύ άλλων:

 • Μake-up water (MU) polishing
 • Deep bed condensate polishing (CP)
 • Stator cooling

Στον Ελλαδικό χώρο οι ρητίνες του οίκου Purolite® είναι εγκατεστημένες σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σας, για αποστολή δειγμάτων προϊόντων μας και σχεδιασμό του δικού σας συστήματος με ρητίνες Purolite, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ – ULTRACLEAN

Καθαρισμός νερούΗ σειρά ρητινών Purolite ULTRACLEAN™ για παραγωγή υπερκάθαρου νερού είναι ειδικά κατασκευασμένες για να ικανοποιούν τις ανάγκες κυρίως της βιομηχανίας παραγωγής ημιαγωγών αλλά και ηλεκτρονικών ειδών υψηλής τεχνολογίας όπως οπτικοί δίσκοι και μικροτσίπ. Με τη χρήση των ρητινών αυτών επιτυγχάνουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα νερού (<1 ppb Total Organic Carbon (TOC) και > 18,2 MΩ · cm ειδική αντίσταση νερού) με ελάχιστους χρόνους ξεπλύματος. Οι ρητίνες της κατηγορίας ULTRACLEAN™ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή απαιτεί υπερκάθαρο νερό. Όλες οι ρητίνες ULTRACLEAN™ υφίστανται κατεργασία για την απομάκρυνση των οργανικών υπολειμμάτων που απομένουν στις ρητίνες ανταλλαγής ιόντων κατά το στάδιο παραγωγής τους. Οι ρητίνες αυτές πωλούνται σε ιοντικές μορφές Η + και ΟΗ-. Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται:

 • Αφαλάτωση – παραγωγή υπερκάθαρου νερού τροφοδοσίας παραγωγής
 • Απομάκρυνση κολλοειδών προσμίξεων
 • Απομάκρυνση βορίου
 • Απομάκρυνση οργανικών (TOC removal)

Στον Ελλαδικό χώρο ρητίνες του οίκου Purolite® αυτής της κατηγορίας είναι εγκατεστημένες στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σας, για αποστολή δειγμάτων προϊόντων μας και σχεδιασμό του δικού σας συστήματος με ρητίνες Purolite, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ – PUROMET

Οι ρητίνες Purolite® της εξειδικευμένης σειράς προϊόντων PUROMET™, χρησιμοποιούνται εκτός από την υδρομεταλλουργία και στις βιομηχανίες επιμετάλλωσης. Οι ρητίνες PUROMET™ απομακρύνουν τις ανεπιθύμητες ουσίες από τα διαλύματα επιμετάλλωσης επιτρέποντας έτσι την επαναχρησιμοποίησή τους, ενώ η επεξεργασία των αποβλήτων των βιομηχανιών αυτών με προϊόντα της σειράς PUROMET™ αφαιρεί τα τοξικά μέταλλα επιτρέποντας την ασφαλή απόρριψη των αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία. Παραδείγματα εφαρμογών των ρητινών της σειράς PUROMET™ αναλύονται παρακάτω:

 • Acid retardation
 • Aluminium, iron and copper sulphate from sulphuric acid
 • Iron, nickel and chrome salts from nitric/hydrofluoric acid pickling baths
 • Purification of phosphoric and chromic acid pickling baths
 • Purification of nickel sulphate baths
 • Iron removal from hydrochloric acid pickling baths
 • Recovery of precious metals
 • Treatment of waste effluent

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σας, για αποστολή δειγμάτων προϊόντων μας και σχεδιασμό του δικού σας συστήματος με ρητίνες Purolite, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
+30 2130 282141
FAX: +30 2130 282 178
EMAIL: INFO@BZCHEM.GR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 15, ΤΚ 13122, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ