Καταλυτικές Διεργασίες

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καταλυτικές ΔιεργασίεςΕνώ οι συνήθεις εμπορικές ρητίνες στυρενίου σουλφονικού οξέος μπορούν συχνά να χρησιμοποιηθούν για χημικές αντιδράσεις που καταλύονται από ιόντα Η+ ή Μ+, γρηγορότεροι χρόνοι διεργασίας, καλύτερες αποδόσεις και υψηλότερη καθαρότητα προϊόντος μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση κατάλληλα σχεδιασμένου και υψηλής καθαρότητας καταλύτη. Οι καταλυτικές ρητίνες του οίκου Purolite® παρέχονται είτε σε ενυδατωμένη μορφή είτε dry based, ανάλογα με τις προδιαγραφές της εφαρμογής στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Τα καταλυτικά προϊόντα μας χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία χημικών και πετροχημικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα παρακάτω:

  • Οξική κατάλυση για μειωμένο σχηματισμό παραπροϊόντων
  • Προεπεξεργασία και καθαρισμός τροφοδοσίας πρώτης ύλης βιοντίζελ
  • Σύνθεση δισφαινόλης-Α
  • Παραγωγή MTBE, ETBE και TAME
  • Αιθεροποίηση, αρωματική αλκυλίωση, καθαρισμός φαινόλης και ενυδάτωση ολεφίνης.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τον οίκο Purolite® μπορεί να σας καθοδηγήσει στην επιλογή του ενδεδειγμένου για την εφαρμογή σας προϊόντος.

Καταλυτικές Διεργασίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σας καθώς και για αποστολή δειγμάτων προϊόντων μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
+30 2130 282141
FAX: +30 2130 282 178
EMAIL: INFO@BZCHEM.GR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 15, ΤΚ 13122, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ