Καταλύτες Παραγωγής Ειδικών Προσθέτων

Καταλύτες Παραγωγής Ειδικών Προσθέτων

Η Purolite είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς προηγμένων καταλυτών – ρητινών ιονανταλλαγής. Οι ρητίνες ιονανταλλαγής με μήτρα στυρενίου και λειτουργική σουλφονική ομάδα που διατίθενται εμπορικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ουσιαστική επιτάχυνση / κατάλυση αντιδράσεων με υψηλή απόδοση και παραγωγή προϊόντων υψηλής καθαρότητας.

Οι καταλύτες αυτοί διατίθενται είτε ως ενυδατωμένοι και διογκωμένοι είτε ως εντελώς ξηροί.

Καταλύτες

Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές τους στην Ελληνική αγορά απαντάται στην παραγωγή χημικών προσθέτων στα καύσιμα, όπως MTBE, TAME, ETBE.

Η αποτελεσματικότητα του καταλύτη και η ταχύτητα της αντίδρασης εξαρτάται από τα ακόλουθα στάδια:

  • Διάχυση των αντιδρώντων μέσα από το διάλυμα
  • Προσρόφηση των αντιδρώντων πάνω στα ενεργά κέντρα του καταλύτη
  • Αντίδραση υποστρώματος και σχηματισμός προϊόντων
  • Εκρόφηση των προϊόντων από τα ενεργά κέντρα
  • Διάχυση εκ νέου από το εσωτερικό του καταλύτη (κόκκοι ρητίνης) προς το εξωτερικό διάλυμα

 

Καταλύτες

 

 

Οι καταλύτες της Purolite προσφέρουν λόγω των ποιοτικών προδιαγραφών παρασκευής τους:

  • Υψηλότερη δραστικότητα

  • Αυξημένους δείκτες μετατροπής (χαμηλά επίπεδα μη αντιδρώντων)

  • Ευρύτερο φάσμα διεργασίας

  • Υψηλότερη παραγωγή

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
+30 2130 282141
FAX: +30 2130 282 178
EMAIL: INFO@BZCHEM.GR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 15, ΤΚ 13122, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ